HOMEOPATIA KLASYCZNA
Dr Maria Krzanowska

Akademię Medyczną w Łodzi ukończyła w 1991 roku. W roku 1995 uzyskała specjalizację z transfuzjologii klinicznej.

Równolegle rozwijała swoje zainteresowania medycyną holistyczną ze szczególnym uwzględnieniem homeopatii. W 1997r. ukończyła pierwszy „Kurs w zakresie leczenia metodą homeopatii” zorganizowany przez Akademię Medyczną w Łodzi i Centrum Kształcenia i Rozwoju Homeopatii we Francji. Zdobywanie wiedzy z tej dziedziny kontynuowała na kursach organizowanych przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. J. Łozowskiego w Poznaniu. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu „W zakresie homeopatii w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji”.

Jednocześnie uczestniczyła w licznych seminariach w kraju i za granicą, prowadzonych przez wybitnych homeopatów z całego świata, takich jak: Alfons Geukens z Belgii, Rajan Sankaran z Indii, Jan Scholten z Holandii, Sanjay i Yogesh Sehgal z Indii, Luise- Mac Fayeton z Francji, Margarita Aszychmina i Olga Fatuła z Rosji, Wladimir Petroci ze Słowacji, Jonathan Hardy z Wielkiej Brytanii i wielu innych. Zapoznała się z najnowszymi metodami dobierania leków homeopatycznych, takimi jak: metoda Sehgala, metoda Sankarana czy metoda Scholtena. W swojej pracy podczas dobierania leków homeopatycznych posługuje się najnowszym oprogramowaniem komputerowym Synergy. Swoją wiedzę z zakresu homeopatii nieustannie pogłębia uczestnicząc kilka razy do roku w szkoleniach dotyczących najnowszych odkryć w tej dziedzinie.

Strona główna » MEDYCYNA » Lek. med. Maria Krzanowska