STOMATOLOGIA
Lek. stom. Aneta Praska- Jaros

Absolwentka Oddziału Stomatologii na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi (1997).
Od 2000 roku prowadzi własną praktykę lekarsko-dentystyczną .Od 2010 roku współpracuje z firmą ARKONA jako wykładowca. Na terenie całego kraju prowadzi wykłady i warsztaty dla lekarzy dotyczące wykonawstwa mostów adhezyjnych i adhezyjno-retencyjnych z zastosowaniem włókien szklanych , poliaramidowych i kompozytowych oraz sposobów szynowania zębów przy ich pomocy.

Wieloletni nauczyciel CKU MWŁ w Łodzi na kierunkach Asystentka, Higienistka Stomatologiczna. Przewodniczyła ogólnopolskim konferencjom naukowym dla higienistek stomatologicznych organizowanym przez szkołę pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Jest również autorką artykułów publikowanych w magazynach: “Twój Przegląd Stomatologiczny“ oraz „Dbam o zdrowie“.

Dziedziny stomatologii:
– stomatologia zachowawcza z endodoncją
– protetyka stomatologiczna
– chirurgia stomatologiczna

A także medycyna estetyczna

Strona główna » STOMATOLOGIA » Lek. stom. Aneta Praska-Jaros